Kersmark 2017 banier

Datums: 25 November – 5 Desember 2020

Kersmark Facebook Bladsy

Aansoekvorms vir voornemende uitstallers:

U kan die nodige vorms onder aan die bladsy aflaai. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Mei 2020.  Keuringsdag is 13 Junie 2020 van 08h00 – 13h00, vir alle afdelings.  Uitstallers wat die keuring moet bywoon sal per e-pos in kennis gestel word.

Uitstallers wat vir die Restaurant / Kosafdeling, aansoek doen, voltooi die gewone aansoekvorm. Sluitingsdatum vir Restaurant-aansoeke is 31 Mei 2020.

Application forms for prospective exhibitors:

Download the necessary forms below.  The closing date for applications is 31 May 2020.  Selection day is 13 June 2020 from 08h00 – 13h00, for all categories.  Exhibitors who have to attend the selection will be notified via email.

All exhibitors applying for the Restaurant / Food section, complete the usual application form.  Closing date for Restaurant-applications is 31 May 2020.